Toate drepturile rezervate. Utilizarea şi / sau reproducerea oricărui conţinut de pe acest site este strict interzisă, cu excepţia cazurilor în care sunt autorizate în mod expres şi oficial de către COSTA D’ORO S.P.A. Utilizarea neautorizată se pedepseşte în conformitate cu legea.

CONFIDENȚIALITATE

Anunţ în conformitate cu art 13 al legii pentru protecţia datelor personale (Leg. Decree nr. 196 din 30 iunie 2003)
“În conformitate cu art. 13 din Legea nr. 196 din 30 iunie 2003″ Legea pentru protecţia datelor cu caracter personal (denumită în continuare aici “Legea”), se comunică prin prezenta că datele cu caracter personal solicitate în această secţiune vor fi introduse în lista consumatorilor COSTA D’ORO S.P.A, Data Controller, şi vor fi procesate cu suportul hârtiei, IT-ului sau media digitale adecvate pentru a garanta securitatea şi confidenţialitatea prelucrării, în scopul de a trimite materiale informative, publicitare şi promoţionale,de a determina nivelurile de satisfacţie ale clienţilor în ceea ce priveşte calitatea serviciilor furnizate, pentru a efectua studii şi cercetări de piaţă, precum şi de a realiza activităţi de PR, pentru scopuri statistice şi ştiinţifice, în scopul de a se conforma cu toate obligaţiile legale.

Datele pot fi comunicate, exclusiv în scopurile de mai sus, de către grupul de companii Costa d’Oro S.p.a, filialelor şi societăţilor conectate, companiilor de consultanţă specializate în cercetare de piaţă, cu condiţia ca aceste companii să adopte criterii de securitate şi de confidenţialitate echivalente.

“Consumatorul are drepturile menţionate la art. 7. Mai precis, consumatorul poate să obţină confirmarea din partea operatorului de date în ceea ce priveşte existenţa sau nu a / datelor sale personale, şi solicita ca aceste date să fie puse la dispoziţia sa într-o formă inteligibilă. Consumatorul poate solicita, de asemenea, să fie informat cu privire la originea datelor, logicii şi scopurilor din spatele procesării acesteia; obţine anularea, transformarea într-o formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, precum şi actualizarea, rectificarea sau, dacă se doreşte, completarea datelor; să se opună, pentru motive legitime, prelucrarii datelor.
El sau ea poate exercita aceste drepturi in scris cu o scrisoare adresată catre Data Controller COSTA D’ORO S.P.A – Via Crispino Merini n.1  06049 Spoleto (PG) Umbria – Italy”

Datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar şi complet spontan. Cu toate acestea, va fi imposibil să adăugăm numele tău în bazele noastre de date dacă nu vei transmite toate informaţiile solicitate.

POLITICA COOKIES EXTINSĂ
CE REPREZINTĂ COOKIES

Cookies reprezintă fişiere mici ‘text’ trimise de site-urile vizitate de către computerul Dvs. unde sunt salvate şi apoi trimise înapoi către respectivele site-uri, data urmatoare când le vizitaţi. Cookies sunt utilizate pentru mai multe scopuri, au caracteristici diferite şi pot fi utilizate atât de proprietarul site-ului pe care îl vizitaţi cât şi de terţi.
Toate informaţiile despre cookies instalate prin intermediul acestui website cât şi indicaţiile despre cum să vă administraţi preferinţele cu privire la acestea sunt enumerate mai jos. Cookies utilizate de acest website
Utilizarea de cookies de către proprietarul website-ului, Costa d’Oro S.P.A. cu sediile sociale în Spoleto (PG) Umbria – Italy. Via Crispino Merini n.1 06049, cad sub incidenţa acestei Politici de Confidenţialitate; pentru toate informaţiile solicitate conform Art. 13 din Codul de Confidenţialitate

COOKIES-URILE TEHNICE CE NU NECESITĂ CONSIMŢĂMÂNTUL UTILIZATORULUI

  • Cookies aferente activităţilor esenţiale pentru funcţionarea website-ului sau strict necesare pentru realizarea sarcinilor solicitate de utilizator
  • Cookies ce permit utilizatorului să salveze preferinţele sau să îmbunătăţească experienţa de căutare
  • Cookies statistice utilizate direct de proprietarul website-ului pentru a strânge date în formă agregată: (indicând căror categorii aparţin, specificând dacă sunt cookies de sesiune sau, altfel, perioada pentru care rămân pe pagină).

Deoarece cookies-urile tehnice nu necesită consimţământ, sunt instalate automat în urma accesării site-ului.

COOKIES CE NECESITĂ CONSIMŢĂMÂNT
Toate cookies-urile, altele decât cele tehnice descrise mai sus sunt instalate sau activate doar în urma consimţământului expres al utilizatorului solicitat la prima vizită pe site. Consimţământul poate fi exprimat într-un mod general, interacţionând cu un banner cu informaţii de bază despre cookie prezent în home page-ul website-ului, conform specificaţiei indicatorilor furnizaţi prin intermediul acestui banner (apăsând butoanele OK sau X; sau prin continuarea navigaţiei, fie navigând în jos pe pagină sau printr-un link); sau poate fi acordat sau respins selectiv, conform indicaţiilor de mai jos. Site-ul urmăreşte consimţământul acordat în timpul vizitelor succesive. Totuşi, utilizatorii au dreptul să îşi revoce consimţământul, fie în întregime, fie parţial, în orice moment.

COOKIES-URILE PENTRU PUBLICITATE COMPORTAMENTALĂ ADMINISTRATE DIRECT DE PROPRIETARUL SITE-ULUI
Proprietarul acestui website utilizează cookies pentru publicitate comportamentală pentru a transmite reclame şi pentru a informa utilizatorii despre ofertele promoţionale şi comerciale conform preferinţelor prezentate de utilizator în timpul navigării. Aceste cookies-uri au o durată de 1 an. Pentru toate informaţiile necesitate de Art. 13 din Codul de Confidenţialitate apăsaţi aici
Vă puteţi da consimţământul pentru a utiliza aceste cookies prin continuarea navigării sau închizând această fereastră.

COOKIES ADMINISTRATE DE TERŢI
Cookies-urile pentru terţi sunt de asemenea instalate pe acest site. Vă puteţi da consimţământul şi le puteţi accepta pe toate chiar în timp ce continuaţi navigarea pe site sau închizând această fereastră.
COOKIES PENTRU PUBLICITATE COMPORTAMENTALĂ 
Acestea sunt utilizate pentru a transmite reclame pe baza interesului arătat de utilizator în timpul navigării pe internet (OBA).
COOKIES RE-TARGETING
Acestea sunt utilizate pentru a transmite reclame utilizatorilor care au mai vizitat acest site înainte.
COOKIES PENTRU REŢELELE DE SOCIALIZARE
Acestea sunt utilizate pentru a transmite conţinut pe reţelele de socializare.
COOKIES STATISTICE
Acestea sunt utilizate de terţi, chiar în formă dezagregată, în scopuri de administrare statistică.

Reţineţi, puteţi dezactiva şi/sau şterge cookies pin setările corespunzătoare din browser-ul dvs. Utilizatorii pot dezactiva şi/sau şterge cookies-urile terţilor ‘non-tehnice’ prin accesarea website-ului administrat de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) (Alianţa de Publicitate Digitală Interactiv Europeană) la adresa www.youronlinechoices.eu.
Mai multe informaţii despre cookies şi despre administrarea acestora sunt disponibile pe www.aboutcookies.org.

Dacă nu cunoaşteţi tipul şi versiunea browser-ului pe care îl utilizaţi, apăsaţi butonul “Help” din partea de sus a ferestrei browser-ului, ce vă va furniza toate informaţiile necesare.
Alternativ, dacă ştiţi ce browser utilizaţi apăsaţi pe acesta pentru a accesa pagina de administrare a cookie-urilor.

Internet Explorer 
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

Atenţie: Dacă nu ne autorizaţi pentru a utiliza Cookies, este posibil ca anumite funcţii şi pagini ale site-ului nostru să nu funcţioneze corect atunci când le vizualizaţi.
POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE CONFORM ART. 13 DIN CODUL DE PROTECŢIE AL DATELOR PERSONALE (Decret Legislativ nr. 196 din data de 30 iunie 2003)

Pentru a vă procesa cererea, vi se vor procesa datele prin mijloace automate prin Data Controller Costa d’Oro S.P.A. Via Crispino Merini n.1  06049 Spoleto (PG) Umbria – Italy. Datele indicate sunt necesare în scopurile menţionate anterior. Nefurnizarea datelor rămase nu va afecta dreptul dvs. de a obţine serviciile sau informaţiile solicitate. Mai mult, conform consimţământului dvs., Costa d’Oro S.P.A vă poate utiliza informaţiile în scopul de a vă trimite materiale informative, de publicitate sau promoţionale, de a analiza gradul de satisfacere a clientului referitor la calitatea serviciilor oferite, de a desfăşura studii şi cercetări de piaţă, de a desfăşura activităţi ce ţin de relaţii publice şi de a procesa date statistice şi ştiinţifice. Controlorul de Date este: Cemit Interactive Media – Corso Giulio Cesare 268, 10154 Turin. O listă completă a personalului responsabil pentru administrarea datelor este disponibilă şi poate fi obţinută, la cerere, solicitând acest lucru în scris Controlorului de Date. Datele dvs. vor fi făcute disponibile următoarelor categorii de administratori de date care le vor procesa în scopurile menţionate anterior: personalul care se ocupă de partea de presă şi diviziile de ambalare şi personalul de la call center. Conform Art. 7 din Decretul Legislativ nr. 196 din 2003, aveţi dreptul să vă exercitaţi drepturile de consultanţă, modificare sau ştergere a datelor sau de opozabilitate a utilizării acestora în scopuri de comunicare comercială prin solicitare scrisă adresată controlorului de date.